Tuřany 7,
350 02 Cheb

+420 355 335 476
ou.turany@tiscali.cz

Úřední deska

Dokumenty, přezkum, závěrečný účet

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.06.2019 - NÁVRH - Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2018
41/19 Obec Tuřany
02.07.2018 - Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2017
Obec Tuřany
06.06.2018 - Návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2017
Obec Tuřany
06.06.2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany za rok 2017
Obec Tuřany
06.06.2018 - Přílohy k účetní uzávěrce obce Tuřany za rok 2017
Obec Tuřany
06.06.2018 - Rozvaha obce Tuřany k 31.12.2017
Obec Tuřany
06.06.2018 - Výkaz zisku a ztráty obce Tuřany za rok 2017
Obec Tuřany
06.06.2018 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Fin 2-12 M 2017
Obec Tuřany

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.09.2022 - VOLBY - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
47/22 Obec Tuřany
05.09.2022 - VOLBY - Oznámení o době a místě konání voleb
43/22 Obec Tuřany
12.08.2022 - VOLBY - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v Obci Tuřany
40/22 Obec Tuřany
08.08.2022 - VOLBY - Informace o počtu okrsků a sídle volebních okrsků
38/22 Obec Tuřany
08.08.2022 - Doporučení Karlovarského kraje k užívání vody
39/22 Obec Tuřany
21.07.2022 - VOLBY - Stanovení minimálního počtu členů OVK
35/22 Obec Tuřany
20.10.2021 - ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
59/21 Obec Tuřany
21.09.2021 - Finanční úřad KV - Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí - osvobození od daně, zdaňovací období 2022
51/21 Obec Tuřany
21.09.2021 - Kotlíkové dotace - informace 2021
52/21 Obec Tuřany
13.08.2021 - VOLBY - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
44/21 Obec Tuřany
09.08.2021 - VOLBY -Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
43/21 Obec Tuřany
04.08.2021 - SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu
42/21 Obec Tuřany
Telefon: +420 355 335 476
E-mail: ou.turany@tiscali.cz
Adresa: Tuřany 7, 350 02 Cheb

Úřední hodiny:
PO 8.00 - 17.00
ST 8.00 - 17.00