Příloha k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 

-  v  katastrálním území Tuřany

obec  Návrší :

 

p.p.č. 642/1 – cesta od č. 37 ,

p.p.č. 506 (u Altánu )

p.p.č. 649  - cesta od čp. 7 až  čp. 20 (Konvalinka )

p.p.č. 446/2 – cesta od komunikace č. 2129 k čp. 19 ( tvz. panelka )

 

 

 

obec   Tuřany :

 

p.p.č. 413 – cesta na statek

u silnice 2129 – p.p.č. 412 – u bývalé  požární zbrojnice

                          p.p.č. 13/2 a p.p.č. 10/2 – od  p. p. č. 412 pož.zbrojnice k septiku

                          p.p.č. 21/1 zahrada u čp. 7

                          p.p.č. 394/2 hřiště , p.p.č.3/1 u boudy

                          p.p.č. 1/2 kopec pod čp. 12

                          p.p.č. 25/1  pozemek za  p.p.č. 25/1

                          p.p.č. 394/1 – cesta od čp 15 k čp. 18

                          p.p.č. 2 – cesta k čp. 14

                          p.p.č. 325 – za zahradou čp. 11 a čp. 14 –směr pískovna

                          p.p.č. 39/1 – mezi čp. 9 , směr Návrší

 

 

 

 

- v katastrálním území Lipoltov

obec Lipoltov

 

p.p.č 26/7, 26/6, 26/8  (.u silnice 21211 – směr Odrava )

p.p.č. 430 cesta  – směr Trpeš , p.p.č. 85,

p.p.č. 340/1 cesta k Maršíčkům čp. 1 , p.p.č. 88/3

p.p.č. 350 – březová alej cesta – p.p.č.  -  215/10, 81 , 147, 74 ,

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace: 20. července 2006