Zpravodaj obce Tuřany č. 2/2008

 

 

 

 

 

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO:

Uvádíme stručný přehled.Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na OÚ Tuřany nebo na www.kr-karlovarsky.cz/obce/turany.

 

 

 

 

31. března 2008

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:

-         zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet za rok 2007

-         závěrečnou zprávu o inventarizaci za rok 2007

-         záměr pronájmu pozemků v kú. Lipoltov

-         odměny členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 79/2008 ze dne 28.2.2008

-         dodatek ke smlouvě o finančním vyrovnání platby za dodávku el.elektřiny

-         přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2008 „

-         Strategický plán LEADER pro období 2007-2013

-         zařazením obce do MAS 21

a ukládá

-     zpracování dokumentů k soutěži Vesnice roku 2008

 

 

 

 

 

28. dubna 2008

Zastupitelstvo obce Tuřany projednalo a schválilo:

-         spolupráci Obvodním oddělením policie ČR Cheb – venkov

-         zprávu o hospodaření obce za ¼ čtvrtletí 2008

-         aktualizaci dokumentu „Místní program obnovy vesnice obce Tuřany“

-         pronájem pozemků v k.ú. Lipoltov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

 

K významnému životnímu jubileu jsme byli poblahopřát:

 

16.  března  paní Darině Novákové z Tuřan        k 50 . narozeninám

 

 5.  dubna   panu Jiřímu Lhotovi    z Návrší        k 50. narozeninám

 

12. dubna   paní Márii Hlaváčkové z Lipoltova   k 50. narozeninám

 

13. dubna  paní Janě Makešové      z Tuřan         k 70. narozeninám

 

 1. června  panu MVDr. PetruHoškovi z lipoltova k 60. narozeninám

 

                                     Mnoho zdraví, štěstí, radosti a dlouhý život bez zbytečných starostí

                                                                                   upřímně gratulujeme.

 

 

 

 

 

 

KULTURNÍ AKCE:

 

stavění májky“  se uskutečnilo 30. dubna 2008 na hřišti v Tuřanech

-         volná zábava, občerstvení

 

 

                                      P o z v á n k a

 

               Zveme Vás na kácení „májky“ a oslavu  „MDD“

 

                                      dne 31. května 2008

 

                            od  16. hodin na hřišti v Tuřanech

 

Program: soutěžní odpoledne pro děti

                 kácení májky

                 posezení u táboráčku , občerstvení,

                                                (pozvánku jste obdrželi v poštovních schránkách 23.5.2008)

 

 

Připravujeme:                   v měsíci  červenci

 

                    Výlet do Aguaparku Františkovi Lázně,

                                        2,5 hodiny,

 který by se měl uskutečnit    12. července 2008  (sobota )

 Děti  zdarma, dospělí a cizí děti hradí vstup do bazénu z vlastních prostředků

 Doprava autobusem, dozor nad dětmi tj. 1 dospělí z rodiny -  – hradí OÚ

 

Samozřejmě mohou jet ostatní  dospělí – hradí sami  , důchodci - zdarma  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odjezd:                  Lipoltov          8,30 hodin

                                Tuřany           8,40  hodin

                                Návrší             8,45  hodin

Návrat mezi 12,30 až 12,45 hodin.

Zde odstřihněte:

------------------------------------------------------------------------------------

                        Z á v a z n á   p ř i h l á š k a 

           do aguaparku Františkovi Lázně, dne 12.7.2008

 

přihlašuji : ………………………………………………………….

                                        děti - zdarma

svěřuji dozor nad dětmi : …………………………………………..

                                              Jméno dozoru,kterému děti svěřuji:

 

rodiče :                   jedu                                 nejedu

 

jméno:       1.      ……………………………….  – jako dozor dětí

                                                                               Vstup zdarma

+

                   2.       ………………………………..  – vstup si platím

 

ostatní dospělí:    ……………………………. – vstup si platím

 

cizí   děti :           ……………………………..  – vstup si platí    

( míněno kamarádi, kamarádky, apod..)

 

 

                                                   ……………………………………..

                                                                        podpis rodičů:

Z á v a z n o u   přihlášku zpět do 27. června 2008  na OÚ Tuřany.

 

 

  Oznámení a informace:

 

 Upozorňujeme občany, že se blíží termín zaplacení poplatků za odvoz popela a poplatku ze psů – termín : do 30.6.2008

 

Stav pohledávek:

Poplatek ze psů.

                               majitelů  pejsků                                  zaplaceno              nezaplaceno

 Tuřany                        15 x                                                      7 x                        8 x

 Návrší                           9 x                                                      4 x                        5 x

 Lipoltov                        8 x                                                      2 x                        6 x

 

 

Poplatek za popelnice:

                           domácností              zaplaceno            částečně zaplaceno        nezaplaceno

Tuřany                      22                           11                             1                                10

Návrší                      13                             6                              1                                  6

Lipoltov                   18                             8                              1                                  9

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í:

 

Upozorňujeme rodiče, aby dohlédli  na děti, které jsou na hřišti :

 

1. nedocházelo k úrazu dětí

      a

 2. n e p o ř á d k u   na hřišti

======================

( papíry, pet-láhve  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vše je možno umístit do popelnic ,která nejsou tak daleko od hřiště.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Tuřanech, dne: 2.6.2008

Ťupová/354597141

 

 

 

 

.