Tuřany 7,
350 02 Cheb

+420 355 335 476
info@obec-turany.cz

Úřední deska

Oznámení, záměry, veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.01.2024 18.01.2024 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 17.1.2024
6/24 Obec Tuřany
05.01.2024 18.01.2024 Program 36. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje, které se koná 15.01.2024
5/24 Obec Tuřany
05.12.2023 24.01.2024 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Aktualizace plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje na období 2016 – 2025 s výhledem do roku 2035
99/23 Obec Tuřany
04.12.2023 31.12.2023 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 13.12.2023
97/23 Obec Tuřany
29.11.2023 31.12.2023 Program 35. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje, které se koná 11.12.2023
93/23 Obec Tuřany
29.11.2023 24.01.2024 .Informace - Obecní úřad Tuřany uzavřen od 18.12.2023 do 2.1.2024
95/23 Obec Tuřany
20.11.2023 31.12.2023 Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 30.11.2023
91/23 Obec Tuřany
09.11.2023 31.12.2023 Veřejná Vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
83/23 Obec Tuřany
03.11.2023 31.12.2023 KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci)
77/23 Obec Tuřany
31.10.2023 31.12.2023 Pozvánka Karlovarský kraj - veřejné projednání návrhu koncepce - Regionální surovinová politika KK
76/23 Obec Tuřany
20.10.2023 31.12.2023 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 31.10.2023
75/23 Obec Tuřany
11.10.2023 31.12.2023 Program 33. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje, které se koná 23.10.2023
70/23 Obec Tuřany
25.09.2023 31.12.2023 Veřejná Vyhláška - OOP - Pohotovostní plán pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného
67/23 Obec Tuřany
06.09.2023 31.12.2023 Informace k nejakosti pitné vody v obci Tuřany
66/23 Obec Tuřany
04.09.2023 31.12.2023 Program 32. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje, které se koná 11.09.2023
65/23 Obec Tuřany
07.08.2023 31.12.2023 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - rozhodnutí o ukončení zákazu + stanovené podmínky k užívání vody
61/23 Obec Tuřany
31.07.2023 31.12.2023 Rozhodnutí Hejtmana Karlovarského kraje - o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
60/23 Obec Tuřany
24.07.2023 31.12.2023 Veřejná Vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
59/23 Obec Tuřany
14.07.2023 31.12.2023 Program 31. zasedání Zastupitelstva KV kraje
56/23 Obec Tuřany
14.07.2023 31.12.2023 VV - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
57/23 Obec Tuřany
14.07.2023 31.12.2023 Krajská hygienická stanice
58/23 Obec Tuřany
12.07.2023 31.07.2023 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
54/23 Obec Tuřany
03.07.2023 31.12.2023 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
53/23 Obec Tuřany
19.06.2023 28.06.2023 Pozvánka na 13. zasedání ZOT obce Tuřany dne 27.06.2023
48/23 Obec Tuřany
07.06.2023 20.06.2023 Program 30. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 19.06.2023
45/23 Obec Tuřany
31.05.2023 19.06.2023 VV - Rozhodnutí: pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře
44/23 Obec Tuřany
23.05.2023 01.06.2023 Pozvánka na 12. zasedání ZOT obce Tuřany dne 31.05.2023
43/23 Obec Tuřany
17.05.2023 24.07.2023 Oznámení - zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu
41/23 Obec Tuřany
15.05.2023 31.12.2023 Záměr pachtu obecního pozemku p.č. 21/1
37/23 Obec Tuřany
04.05.2023 31.12.2023 Záměr prodeje dřeva, vytěženého z obecního pozemku p. p. č. 394/2
32/23 Obec Tuřany
04.05.2023 23.05.2023 Záměr na provedení opravy obecního bytu č. 203 a podání cenové nabídky
33/23 Obec Tuřany
04.05.2023 16.05.2023 Program 29. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 15.05.2023
34/23 Obec Tuřany
02.05.2023 11.05.2023 Pozvánka na 11. zasedání ZOT obce Tuřany dne 10.05.2023
32/23 Obec Tuřany
25.04.2023 26.05.2023 VV- Daň z nemovitých věcí 2023
31/23 Obec Tuřany
20.04.2023 01.05.2023 Pozvánka na 10. zasedání ZOT obce Tuřany dne 28.04.2023
30/23 Obec Tuřany
12.04.2023 25.04.2023 Program 28. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 24.04.2022
28/23 Obec Tuřany
12.04.2023 11.05.2023 Záměr o pachtu nemovité věci
29/23 Obec Tuřany
28.03.2023 06.04.2023 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 05.04.2023
25/23 Obec Tuřany
14.03.2023 28.03.2023 Program 27. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 27.03.2023
21/23 Obec Tuřany
09.03.2023 20.03.2023 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 17.03.2023
20/23 Obec Tuřany
08.03.2023 06.04.2023 Záměr pronájmu obecního bytu č. 203
19/23 Obec Tuřany
06.03.2023 08.05.2023 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - vodárna v obci Tuřany část Návrší
17/23 Obec Tuřany
02.03.2023 13.03.2023 Pozvánka na 7. zasedání ZOT obce Tuřany dne 10.03.2022
15/23 Obec Tuřany
14.02.2023 28.02.2023 Program 26. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 27.02.2023
10/23 Obec Tuřany
14.02.2023 23.02.2023 Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 22.02.2023
11/23 Obec Tuřany
06.02.2023 24.02.2023 Záměr o výpůjčce k bezplatnému užívání nemovité věci
9/23 Obec Tuřany
17.01.2023 31.01.2023 Program 25. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 30.01.2023
6/23 Obec Tuřany
16.01.2023 26.01.2023 Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 25.01.2023
3/23 Obec Tuřany
23.12.2022 31.12.2023 Krajský úřad Karlovarského kraje - Posuzování vlivu na životní prostředí
83/22 Obec Tuřany
20.12.2022 31.01.2023 Krajský úřad Karlovarského kraje - zvláštní způsoby hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
78/22 Obec Tuřany
14.12.2022 03.03.2023 Nařízení státní veterinární správy - ptačí chřipka
76/22 Obec Tuřany
12.12.2022 21.12.2022 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 20.12.2022
74/22 Obec Tuřany
12.12.2022 21.12.2022 Pozvánka na první zasedání OVK konaného dne 20.12.2022
75/22 Obec Tuřany
02.12.2022 31.12.2023 VV - Rozhodnutí: pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře
69/22 Obec Tuřany
29.11.2022 13.12.2022 Program 24. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 12.12.2022
65/22 Obec Tuřany
23.11.2022 31.12.2023 Městský úřad Cheb - Veřejná vyhláška OOP (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích)
63/22 Obec Tuřany
21.11.2022 29.11.2022 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 28.11.2022
62/22 Obec Tuřany
09.11.2022 15.11.2022 Program 23. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 14.11.2022
55/22 Obec Tuřany
09.11.2022 31.12.2023 Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
56/22 Obec Tuřany
09.11.2022 31.12.2023 Městský úřad Cheb - oznámení o zahájení řízení
57/22 Obec Tuřany
09.11.2022 31.12.2023 Krajský úřad Karlovarského kraje - Posuzování vlivu na životní prostředí
58/22 Obec Tuřany
26.10.2022 03.11.2022 Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 02.11.2022
54/22 Obec Tuřany
20.10.2022 02.11.2022 Program 22. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.10.2022 od 9:00
52/22 Obec Tuřany
13.10.2022 31.12.2023 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění porostů
51/22 Obec Tuřany
10.10.2022 21.10.2022 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Tuřany dne 19.10.2022
50/22 Obec Tuřany
06.10.2022 31.12.2023 Opatření obecné povahy - nelegální sekundární migrace
48/22 Obec Tuřany
14.09.2022 31.12.2023 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - vodárna a zemědělské stavby
46/22 Obec Tuřany
31.08.2022 13.09.2022 Program 21. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 12.09.2022
42/22 Obec Tuřany
22.08.2022 01.09.2022 Pozvánka na 29. zasedání ZOT obce Tuřany dne 31.08.2022
41/22 Obec Tuřany
02.08.2022 31.08.2022 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpeční vzniku požáru
37/22 Obec Tuřany
27.07.2022 02.08.2022 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru + nařízení Karlovarského kraje
36/22 Obec Tuřany
23.06.2022 10.07.2022 Záměr pronájmu obecního bytu č. 5
31/22 Obec Tuřany
22.06.2022 11.07.2022 VV- Rozhodnutí pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře
30/22 Obec Tuřany
10.06.2022 30.06.2022 Vyhlášení záměru pachtu parcely
27/22 Obec Tuřany
30.05.2022 17.06.2022 VV-Oznámení o zahájení řízení
24/22 Obec Tuřany
23.05.2022 31.05.2022 Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva KV kraje
23/22 Obec Tuřany
18.05.2022 05.06.2022 VV- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20/22 Obec Tuřany
16.05.2022 26.05.2022 Pozvánka na 27. zasedání ZOT obce Tuřany dne 25.05.2022
19/22 Obec Tuřany
27.04.2022 19.06.2022 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - vodárna
15/22 Obec Tuřany
27.04.2022 27.05.2022 VV- Daň z nemovitých věcí 2022 + leták
16/22 Obec Tuřany
04.04.2022 12.04.2022 Program 17. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 11.04.2022
17/22 Obec Tuřany
22.03.2022 29.03.2022 Program 16. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 28.03.2022
9/22 Obec Tuřany
22.03.2022 31.03.2022 Záměr pronájmu části nemovitosti č.p. 3 v obci Dolní Žandov
10/22 Obec Tuřany
31.01.2022 15.02.2022 VV- Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018-2022
3/22 Obec Tuřany
31.01.2022 15.02.2022 VV - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
4/22 Obec Tuřany
01.12.2021 17.12.2021 VV- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
71/21 Obec Tuřany
01.11.2021 09.11.2021 Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 08.11.2021
61/21 Obec Tuřany
21.09.2021 31.12.2023 VV - opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212
53/21 Obec Tuřany
22.07.2021 06.08.2021 EIA - návrh koncepce " Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027"
40/21 Obec Tuřany
28.06.2021 15.07.2021 VV- Oznámení o pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře Ing. Luhana
39/21 Obec Tuřany
24.05.2021 04.06.2021 ČEZ - Informace o odečtech elektroměrů
32/21 Obec Tuřany
20.05.2021 04.06.2021 VV- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
31/21 Obec Tuřany
11.05.2021 31.05.2021 Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027
27/21 Obec Tuřany
03.05.2021 04.06.2021 VV- Opatření obecné povahy- ochranné pásmo vodního zdroje Nebanice-Jesenice, Nebanice I a II
25/21 Obec Tuřany
26.04.2021 27.05.2021 VV- Daň z nemovitých věci za rok 2021
24/21 Obec Tuřany
31.03.2021 15.04.2021 VV- o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Obec Tuřany
01.03.2021 19.03.2021 Plánovaná odstávka elektrické energie v obci Tuřany (místní část Tuřany) dne 18.3.2021
Obec Tuřany
01.03.2021 19.03.2021 VV- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
13/21 Obec Tuřany
09.12.2020 25.12.2020 VV- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
203/20 Obec Tuřany
08.12.2020 17.12.2020 Pozvánka na 18. zasedání ZOT obce Tuřany dne 16.12.2020
200/20 Obec Tuřany
20.11.2020 27.11.2020 Pozvánka na pokračování zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 26.11.2020 + Program
191/20 Obec Tuřany
20.11.2020 01.12.2020 Pozvánka na 17. zasedání ZOT konaného dne 30.11.2020
192/20 Obec Tuřany
18.09.2020 03.10.2020 Informace pro voliče - Volby 2020
Obec Tuřany
17.09.2020 03.10.2020 Oznámení o volbách
174/20 Obec Tuřany
03.09.2020 31.12.2023 Seznam zemí s nízkým rizikem rizikem nákazy COVID-19
168/20 Obec Tuřany
24.08.2020 08.09.2020 VV- Oznámení o pořízení úplné aktualizaci územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Cheb
162/20 Obec Tuřany
24.08.2020 31.12.2023 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví
163/20 Obec Tuřany
14.08.2020 27.08.2020 Pozvánka na 15. zasedání ZOT dne 26.8.2020
158/20 Obec Tuřany
30.07.2020 31.08.2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
154/20 Obec Tuřany
22.07.2020 03.08.2020 Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy Covid-19
151/20 Obec Tuřany
13.07.2020 27.07.2020 Vyhlášení záměru pachtu vodní plochy
149/20 Obec Tuřany
13.07.2020 03.08.2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví-seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19
150/20 Obec Tuřany
01.07.2020 17.07.2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
139/20 Obec Tuřany
16.06.2020 25.06.2020 Pozvánka na 14. zasedání ZOT dne 24. 6. 2020
129/20 Obec Tuřany
08.06.2020 16.06.2020 Program 23. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15. 6. 2020
118/20 Obec Tuřany
08.06.2020 23.06.2020 Zápis z 13. zasedání ZOT konaného dne 26. 5. 2020
123/20 Obec Tuřany
18.05.2020 03.06.2020 Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 26.5.2020 v 17 hod
91/20 Obec Tuřany
18.05.2020 02.06.2020 Program 22. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje 25. 05. 2020
92/20 Obec Tuřany
18.05.2020 11.06.2020 Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektrické energie ČEZ
93/20 Obec Tuřany
27.04.2020 27.05.2020 Veřejná vyhláška FÚ- daň z nemovitosti
77/60 Obec Tuřany
22.04.2020 11.05.2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
75/20 Obec Tuřany
06.04.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
43/20 Obec Tuřany
16.03.2020 22.04.2020 Tisková zpráva - MPSV představilo balíček návrhů na pomoc rodinám
19/20 Obec Tuřany
13.03.2020 24.04.2020 Usnesení vlády České republiky č. 199 o přijetí krizového opatření
16/20 Obec Tuřany
10.03.2020 13.03.2020 Mimořádné opatření COVID-19
11/20 Obec Tuřany
10.03.2020 22.04.2020 Mimořádné opatření COVID-19
12_20 Obec Tuřany
31.01.2020 17.02.2020 Agentuta ochrany přírody s krajiny ČR - veřejná vyhláška
04/2020 Obec Tuřany
17.01.2020 03.02.2020 Městský úřad Cheb - veřejná vyhláška
Obec Tuřany
11.12.2019 11.01.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
73/2019 Obec Tuřany
10.12.2019 19.12.2019 Pozvánka na 11.zasedání ZOT dne 18.12.2019
72/2019 Obec Tuřany
02.10.2019 17.10.2019 Oznámení o možnosti seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí a vyjádřit se k nim
64/19 Obec Tuřany
02.09.2019 31.12.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
60/2019 Obec Tuřany
05.08.2019 21.08.2019 MÚ Cheb - Oznámení o pokračování správního řízení - Veřejná vyhláška
58/19 Obec Tuřany
29.07.2019 15.08.2019 MÚ Cheb - veřejná vyhláška
55/19 Obec Tuřany
29.07.2019 15.08.2019 MÚ Cheb - opatření obecné povahy
56/19 Obec Tuřany
27.06.2019 15.07.2019 MÚ Cheb - VV-Opatření obecné povahy k povolení odlovu mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického....
48/19 Obec Tuřany
25.06.2019 12.07.2019 MÚ Cheb - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
46/19 Obec Tuřany
03.06.2019 19.06.2019 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
37/19 Obec Tuřany
23.05.2019 17.06.2019 ČEZ - OZNÁMENÍ o termínech provádění pravidelých odečtů
36/19 Obec Tuřany
21.05.2019 04.06.2019 MÚ Cheb - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy
35/19 Obec Tuřany
09.05.2019 27.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb
34/19 Obec Tuřany
24.04.2019 28.05.2019 Finanční úřad - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí - 2019
30/19 Obec Tuřany
26.03.2019 15.04.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TUŘANY
19/19 Obec Tuřany
25.03.2019 31.12.2023 MÚ Cheb - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
20/19 Obec Tuřany
14.01.2019 30.01.2019 MÚ Cheb - Veřejná Vyhláška opatření obecné povahy
04/19 Obec Tuřany
20.12.2018 07.01.2019 OZNÁMENÍ - DOVOLENÁ OÚ TUŘANY
78/18 Obec Tuřany
13.12.2018 29.12.2018 AOPKČR - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1
76/18 Obec Tuřany
12.12.2018 21.12.2018 Pozvánka na 3. jednání zastupitelstva obce Tuřany
74/18 Obec Tuřany

Dokumenty, přezkum, závěrečný účet

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.07.2022 31.12.2023 Závěrečný účet za rok 2021 obce Tuřany + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany 2021+ účetní závěrka 2021
33/22 Obec Tuřany
23.05.2022 08.07.2022 NÁVRH - Závěrečného účtu za rok 2021 obce Tuřany + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany 2021
21/22 Obec Tuřany
28.06.2021 31.12.2023 Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2020 sestavený ke dni 31.12.2020 + Zpráva o výsledku hospodaření obce Tuřany 2020
38/21 Obec Tuřany
17.05.2021 24.06.2021 NÁVRH - Závěrečného účtu za rok 2020 obce Tuřany (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany vyvěšena 1.4.2021)
30/21 Obec Tuřany
04.06.2020 31.12.2023 Závěrečný účet za rok 2019
116/20 Obec Tuřany
27.06.2019 31.12.2023 Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2018
49/19 Obec Tuřany
03.06.2019 31.12.2023 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN 2-12 M 2018
43/19 Obec Tuřany
03.06.2019 31.12.2023 Výkaz zisků a ztrát obce Tuřany za rok 2018
43/19 Obec Tuřany
03.06.2019 31.12.2023 Rozvaha obce Tuřany k 31.12.2018
43/19 Obec Tuřany
03.06.2019 31.12.2023 Přílohy k účetní uzávěrce obce Tuřany za rok 2018
43/19 Obec Tuřany
03.06.2019 31.12.2023 Zpráva o výsledku hospodaření obce Tuřany za rok 2018
42/19 Obec Tuřany
03.06.2019 31.12.2023 NÁVRH - Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2018
41/19 Obec Tuřany
02.07.2018 31.12.2023 Závěrečný účet obce Tuřany za rok 2017
Obec Tuřany
06.06.2018 31.12.2023 Návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2017
Obec Tuřany
06.06.2018 31.12.2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany za rok 2017
Obec Tuřany
06.06.2018 31.12.2023 Přílohy k účetní uzávěrce obce Tuřany za rok 2017
Obec Tuřany
06.06.2018 31.12.2023 Rozvaha obce Tuřany k 31.12.2017
Obec Tuřany
06.06.2018 31.12.2023 Výkaz zisku a ztráty obce Tuřany za rok 2017
Obec Tuřany
06.06.2018 31.12.2023 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Fin 2-12 M 2017
Obec Tuřany

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.01.2024 24.01.2024 Výstraha ČHMÚ
8/24 Obec Tuřany
20.11.2023 31.12.2023 ČEZ - oznámení o odstávce elektřiny dne 07.12.2023
89/23 Obec Tuřany
20.11.2023 31.12.2023 INFORMACE - POŠTA NEBANICE- nová otevírací doba od 1.1.2024
90/23 Obec Tuřany
15.11.2023 31.12.2023 Nabídka výživové konzultace (osobně nebo online) nebo cvičení v Chebu
Obec Tuřany
10.11.2023 31.12.2023 MPSV - Varování před podvodnými SMS
Obec Tuřany
09.11.2023 31.12.2023 ČEZ - oznámení o odstávce elektřiny dne 30.11.2023
86/23 Obec Tuřany
09.11.2023 31.12.2023 VÝLET PRO DĚTI OBCE TUŘANY A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ LIPOLTOV A NÁVRŠÍ
Obec Tuřany
06.11.2023 31.12.2023 ČEZ - oznámení o odstávce elektřiny dne 24.11.2023
78/23 Obec Tuřany
19.10.2023 31.12.2023 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE - Říjen je měsíc kybernetické kriminality
Obec Tuřany
11.10.2023 31.12.2023 ČEZ - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
69/23 Obec Tuřany
11.10.2023 31.12.2023 Informace k nejakosti pitné vody v obci Tuřany
71/23 Obec Tuřany
25.09.2023 31.12.2023 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE - náborová kampaň
Obec Tuřany
16.08.2023 24.01.2024 Obecní úřad uzavřen
64/23 Obec Tuřany
15.08.2023 31.12.2023 Výstraha ČHMÚ
63/23 Obec Tuřany
12.07.2023 31.12.2023 Výstraha ČHMÚ - SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY ČHMÚ
55/23 Obec Tuřany
23.06.2023 31.12.2023 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE - Evropský týden proti vloupání
Obec Tuřany
22.06.2023 31.12.2023 Informace k mobilní poště v obci Tuřany
49/23 Obec Tuřany
22.06.2023 24.06.2023 Výstraha ČHMÚ - výstraha předpovědní povodňové služby ČHMÚ
50/23 Obec Tuřany
23.05.2023 31.12.2023 Oznámení o odstávce elektřiny - ČEZ
42/23 Obec Tuřany
23.02.2023 01.03.2023 Informace od společnosti ČEZ - provedení samoodečtu elektřiny
12/23 Obec Tuřany
26.01.2023 31.12.2023 Opatření obecné povahy - nelegální sekundární migrace
7/23 Obec Tuřany
16.01.2023 30.01.2023 Informace k hlasování II. kolo + volebního stanoviště (drive-in) II. kolo voleb
4/23 Obec Tuřany
16.01.2023 30.01.2023 VOLBY - Oznámení o době a místě konání voleb ll. kolo
5/23 Obec Tuřany
11.01.2023 31.12.2023 Poplatky v Obci Tuřany splatné v roce 2023
2/23 Obec Tuřany
27.12.2022 31.12.2023 VOLBY - Oznámení o době a místě konání voleb
84/22 Obec Tuřany
14.12.2022 04.01.2023 Informace o uzavření obecního úřadu Tuřany + Vydání voličských průkazů
77/22 Obec Tuřany
07.12.2022 31.12.2023 Informace o změně úředních hodin Pošty v obci Nebanice
71/22 Obec Tuřany
02.12.2022 31.12.2023 VOLBY - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v obci Tuřany
68/22 Obec Tuřany
28.11.2022 31.12.2023 VOLBY - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
64/22 Obec Tuřany
14.11.2022 19.11.2022 Informace: Obecní úřad Tuřany bude 18.11.2022 uzavřen
Obec Tuřany
10.11.2022 31.12.2023 VOLBY - Stanovení minimálního počtu členů OVK
59/22 Obec Tuřany
17.10.2022 31.12.2023 Informace: COVID - 19
Obec Tuřany
10.10.2022 31.12.2022 Informace: Milostivé léto II.
Obec Tuřany
06.10.2022 31.12.2022 Informační kampaň "To nevymažeš"
Obec Tuřany
26.09.2022 31.12.2023 VOLBY - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
47/22 Obec Tuřany
05.09.2022 31.12.2023 VOLBY - Oznámení o době a místě konání voleb
43/22 Obec Tuřany
12.08.2022 31.12.2023 VOLBY - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v Obci Tuřany
40/22 Obec Tuřany
08.08.2022 31.12.2023 VOLBY - Informace o počtu okrsků a sídle volebních okrsků
38/22 Obec Tuřany
08.08.2022 31.12.2023 Doporučení Karlovarského kraje k užívání vody
39/22 Obec Tuřany
21.07.2022 31.12.2023 VOLBY - Stanovení minimálního počtu členů OVK
35/22 Obec Tuřany
24.06.2022 05.07.2022 Dne 4.7.2022 bude Obecní úřad uzavřen
Obec Tuřany
21.06.2022 30.06.2022 Pozvánka na 28. zasedání ZOT obce Tuřany dne 29.06.2022
29/22 Obec Tuřany
23.05.2022 19.06.2022 ČEZ - odečty 3-16.2022
22/22 Obec Tuřany
03.05.2022 17.05.2022 Program 18. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 16.05.2022
17/22 Obec Tuřany
11.04.2022 21.04.2022 Pozvánka na 26. zasedání ZOT obce Tuřany dne 20.04.2022
12/22 Obec Tuřany
07.03.2022 31.03.2022 Centrální sklad humanitární pomoci Karlovy Vary
Obec Tuřany
02.03.2022 31.03.2022 Tisková zpráva ke zprovoznění Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině
Obec Tuřany
18.02.2022 01.03.2022 Program 15. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 28.02.2022
7/22 Obec Tuřany
14.02.2022 24.02.2022 Pozvánka na 25. zasedání ZOT obce Tuřany dne 23.02.2022
5/22 Obec Tuřany
26.01.2022 07.02.2022 54. Lipovská výstava králíků, holubů a drůbeže
Obec Tuřany
20.01.2022 01.02.2022 Program 14. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 31.01.2022
2/22 Obec Tuřany
21.12.2021 03.01.2022 Dovolená - Obecní úřad uzavřen 23-31.12.2021
Obec Tuřany
30.11.2021 14.12.2021 Nabídka práce - Cheb
68/21 Obec Tuřany
30.11.2021 14.12.2021 Program 13. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 13.12.2021
69/21 Obec Tuřany
30.11.2021 09.12.2021 Pozvánka na 24. zasedání ZOT konaného dne 08.12.2021
70/21 Obec Tuřany
10.11.2021 01.12.2021 ČEZ - plánovaná odstávka Lipoltov 30.11.2021
63/21 Obec Tuřany
21.10.2021 02.11.2021 Program 12. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 1.11.2021
60/21 Obec Tuřany
20.10.2021 31.12.2023 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
59/21 Obec Tuřany
08.10.2021 19.10.2021 Program 11. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 18.10.2021
58/21 Obec Tuřany
29.09.2021 05.10.2021 Program 10. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 04.10.2021
55/21 Obec Tuřany
22.09.2021 10.10.2021 VOLBY - Oznámení o době a místě konání voleb 2021
54/21 Obec Tuřany
21.09.2021 31.12.2023 Finanční úřad KV - Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí - osvobození od daně, zdaňovací období 2022
51/21 Obec Tuřany
21.09.2021 31.12.2023 Kotlíkové dotace - informace 2021
52/21 Obec Tuřany
07.09.2021 14.09.2021 Program 9. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 13.9.2021
49/21 Obec Tuřany
03.09.2021 15.09.2021 Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 14.09.2021
48/21 Obec Tuřany
27.08.2021 10.10.2021 VOLBY - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v obci Tuřany
45/21 Obec Tuřany
27.08.2021 10.09.2021 Nabídka práce - Nebanice
46/21 Obec Tuřany
27.08.2021 31.08.2021 Program 8. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 30.8.2021
47/21 Obec Tuřany
13.08.2021 31.12.2022 VOLBY - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
44/21 Obec Tuřany
09.08.2021 31.12.2022 VOLBY -Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
43/21 Obec Tuřany
21.06.2021 29.06.2021 Program 7. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.6.2021
36/21 Obec Tuřany
01.06.2021 16.06.2021 Pozvánka na 21. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 15.06.2021
34/21 Obec Tuřany
14.05.2021 25.05.2021 Program 6. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 24.05.2021
29/21 Obec Tuřany
05.05.2021 04.08.2021 SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu
26/21 Obec Tuřany
19.04.2021 27.04.2021 Program 5. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 26.04.2021
23/21 Obec Tuřany
29.03.2021 23.04.2021 KÚKK - Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci
18/2021 Obec Tuřany
25.03.2021 07.04.2021 Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 06.04.2021
17/2021 Obec Tuřany
10.03.2021 11.05.2021 ČSÚ - Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
15/21 Obec Tuřany
01.03.2021 31.12.2023 Formuláře potřebné pro vycestování mimo okres, Čestné prohlášení a Potvrzení od zaměstnavatele ke stažení
Obec Tuřany
01.03.2021 09.03.2021 Program 4. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 08.03.2021
Obec Tuřany
23.02.2021 31.03.2021 Mobilní pobočka České pošty v obci Tuřany - PROČ TOHO NEVYUŽÍT??
Obec Tuřany
12.02.2021 26.02.2021 Informace k aktuálním úředním hodinám na Městském úřadě Cheb a pravidla nutných návštěv
Obec Tuřany
12.02.2021 31.12.2023 Nový zákon o odpadech
Obec Tuřany
22.01.2021 02.02.2021 Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 01.02.2021
10/21 Obec Tuřany
21.01.2021 04.02.2021 Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva obce Tuřany
09/21 Obec Tuřany
15.01.2021 31.12.2022 Tisková zpráva Krajského úřadu Karlovarského kraje - Registrace seniorů 80+ k očkování proti COVID-19
07/21 Obec Tuřany
16.12.2020 29.01.2021 COVID 19 - Dobrovolné testování občanů Karlovarského kraje antigenními testy (PCO)
204/20 Obec Tuřany
08.12.2020 14.12.2020 Pokračování ustavujícího zasedání Zastupitelstva KV kraje dne 14.12.2020
198/20 Obec Tuřany
30.11.2020 02.12.2020 Pozvánka na pokračování zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 1.12.2020
197/20 Obec Tuřany
03.11.2020 13.11.2020 Program zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 12.11.2020
189/20 Obec Tuřany
27.10.2020 17.11.2020 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Lipoltov (jde pouze o tuto místní část) dne 16.11.2020
188/20 Obec Tuřany
21.10.2020 30.10.2020 Pozvánka za 16. zasedání zastupitelstva obce Tuřany
184/20 Obec Tuřany
12.10.2020 31.12.2023 Dočasná změna úředních hodin na Obecním úřadě Tuřany
Obec Tuřany
09.10.2020 31.12.2023 MPSV- Tisková zpráva - změny ošetřovného
183/20 Obec Tuřany
21.09.2020 31.12.2023 Krajská hygienická stanice - Nařízení
178/20 Obec Tuřany
18.09.2020 18.10.2020 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
177/20 Obec Tuřany
07.09.2020 25.09.2020 Program 24. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
169/20 Obec Tuřany
18.08.2020 31.12.2023 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
160/20 Obec Tuřany
03.08.2020 21.08.2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskového volební komise
157/20 Obec Tuřany
21.05.2020 05.06.2020 Náborový leták PČR
106/20 Obec Tuřany
04.03.2020 20.03.2020 MÚ Cheb - VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
09/20 Obec Tuřany
02.03.2020 31.12.2023 Informace Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje pro občany vracející se ze zahraničí
08/20 Obec Tuřany
24.02.2020 04.03.2020 MÚ Cheb - stavební úpravy MÚ - UPOZORNĚNÍ
7/20 Obec Tuřany
18.02.2020 27.02.2020 Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva obce Tuřany
06/20 Obec Tuřany
18.12.2019 31.12.2023 Ochrana obyvatelstva
74/2019 Obec Tuřany
09.12.2019 31.12.2021 Program 20. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje
70/2019 Obec Tuřany
05.11.2019 15.11.2019 Pozvánka na 10. zasedání ZOT konané dne 13.11.2019
65/2019 Obec Tuřany
11.09.2019 19.09.2019 Pozvánka na 9. zasedání ZO Tuřany, konaného dne 18.09.2019
61/19 Obec Tuřany
17.07.2019 31.12.2023 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce Tuřany dne 24.07.2019
53/19 Obec Tuřany
13.06.2019 25.06.2019 Program 17. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 24.06.2019
45/19 Obec Tuřany
07.06.2019 20.06.2019 Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 19.06.2019
44/19 Obec Tuřany
03.06.2019 03.07.2019 SPÚ - Nabídka pozemků k náhradním restitucím
38/19 Obec Tuřany
02.05.2019 05.08.2019 SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu
33/19 Obec Tuřany
26.04.2019 31.12.2023 Veřejná výzva - obsazení pracovního místa - OÚ Tuřany
32/19 Obec Tuřany
16.04.2019 26.04.2019 Program 16. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 25.4.2019
28/19 Obec Tuřany
12.04.2019 28.04.2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise v obci Tuřany
25/19 Obec Tuřany
10.04.2019 07.05.2019 MŠ Okrouhlá - ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
23/19 Obec Tuřany
09.04.2019 18.04.2019 Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce Tuřany
22/19 Obec Tuřany
09.04.2019 25.04.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
24/19 Obec Tuřany
25.03.2019 09.04.2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
17/19 Obec Tuřany
12.03.2019 27.03.2019 Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Tuřany
16/19 Obec Tuřany
11.03.2019 22.03.2019 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
14/19 Obec Tuřany
19.02.2019 01.03.2019 Program 15. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje - 28.2.2019
11/19 Obec Tuřany
18.02.2019 31.03.2019 MÚ Cheb - UPOZORNĚNÍ pro vlastníky lesa
10/19 Obec Tuřany
12.02.2019 21.02.2019 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Tuřany
09/19 Obec Tuřany
06.02.2019 06.03.2019 SPÚ - Nabídka pozemků k pronájmu
08/19 Obec Tuřany

ČOV a kanalizace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.02.2020 03.03.2020 UPOZORNĚNÍ - vlatníkům vodovodů a kanalizací pro veřenou potřebu
05/20 Obec Tuřany
21.01.2019 01.03.2019 MÚ Cheb - UPOZORNĚNÍ - vlastníkům vodovů a kanalizací pro veřejnou potřebu
06/19 Obec Tuřany

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.12.2022 31.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2026
80/22 Obec Tuřany
21.12.2022 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 8/2022
82/22 Obec Tuřany
29.11.2022 21.12.2022 Návrh Rozpočtu obce Tuřany pro rok 2023
66/22 Obec Tuřany
29.11.2022 31.12.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2026
67/22 Obec Tuřany
11.11.2022 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 7 za rok 2022
61/22 Obec Tuřany
07.10.2022 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 6 za rok 2022
49/22 Obec Tuřany
07.09.2022 30.12.2023 Rozpočtové opatření č. 5
44/22 Obec Tuřany
10.06.2022 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 4
26/22 Obec Tuřany
09.05.2022 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 3
18/22 Obec Tuřany
11.04.2022 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 2
13/22 Obec Tuřany
18.02.2022 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 1
6/22 Obec Tuřany
14.01.2022 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 9
1/22 Obec Tuřany
16.12.2021 31.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2025
75/21 Obec Tuřany
16.12.2021 31.12.2023 Rozpočet obce Tuřany po rok 2022
76/21 Obec Tuřany
03.12.2021 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 8
72/21 Obec Tuřany
19.11.2021 31.12.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2025
65/21 Obec Tuřany
19.11.2021 31.12.2023 Návrh Rozpočtu obce Tuřany pro rok 2022
66/21 Obec Tuřany
19.11.2021 13.05.2022 Návrh rozpočtu obce Tuřany pro rok 2022 v položkách
67/21 Obec Tuřany
03.11.2021 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 7
62/21 Obec Tuřany
08.10.2021 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 6
57/21 Obec Tuřany
07.09.2021 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 5
50/21 Obec Tuřany
11.06.2021 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 4
35/21 Obec Tuřany
11.05.2021 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 3
28/21 Obec Tuřany
16.04.2021 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 2
22/21 Obec Tuřany
01.03.2021 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 1
15/21 Obec Tuřany
14.01.2021 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 9
05/21 Obec Tuřany
08.01.2021 31.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 až 2024
03/21 Obec Tuřany
08.01.2021 31.12.2023 Rozpočet obce Tuřany po rok 2021
04/21 Obec Tuřany
11.12.2020 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 8
201/20 Obec Tuřany
24.11.2020 31.12.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2024
194/20 Obec Tuřany
24.11.2020 31.12.2023 Návrh rozpočtu pro rok 2021
195/20 Obec Tuřany
24.11.2020 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 7
196/20 Obec Tuřany
23.10.2020 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 6
186/20 Obec Tuřany
16.09.2020 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 5
173/20 Obec Tuřany
25.08.2020 31.12.2023 Rozpúočtové opatření č.4
164/20 Obec Tuřany
09.07.2020 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 3
145/20 Obec Tuřany
08.06.2020 31.12.2023 Návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2019
121/20 Obec Tuřany
12.05.2020 31.12.2023 Rozpočtové opatření 02/2020
87/20 Obec Tuřany
10.03.2020 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 1/2020
13/20 Obec Tuřany
30.12.2019 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 7/2019
79/19 Obec Tuřany
20.12.2019 31.12.2023 Rozpočtové opatření 6/2019 - obec Tuřany
76/2019 Obec Tuřany
20.12.2019 31.12.2023 Rozpočet obce Tuřany na rok 2020
75/2019 Obec Tuřany
20.12.2019 31.12.2023 Rozpočet obce Tuřany na rok 2020
75/2019 Obec Tuřany
29.11.2019 31.12.2023 Obec Tuřany - návrh rozpočtu obce pro rok 2020
68/2019 Obec Tuřany
29.11.2019 31.12.2023 Obec Tuřany - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2023
69/2019 Obec Tuřany
22.11.2019 09.12.2019 Rozpočtové opatření č. 5ú2019 Obce Tuřany
66/2019 Obec Tuřany
22.11.2019 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 5/2019
66/2019 Obec Tuřany
11.09.2019 31.12.2023 rozpočtové opatření obce Tuřany č.4/2019
62/2019 Obec Tuřany
15.07.2019 11.09.2019 Rozpočtové opatření č.3 obce Tuřany
52/19 Obec Tuřany
15.07.2019 27.05.2020 Rozpočtové opatření č.3/2019
52/2019 Obec Tuřany
27.06.2019 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 2/2019 - Obec Tuřany
50/19 Obec Tuřany
24.04.2019 31.12.2023 Rozpočtové opatření č.1/2019 - Obec Tuřany
29/19 Obec Tuřany
17.01.2019 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 7/2018 - Obec Tuřany
05/19 Obec Tuřany
21.12.2018 31.12.2023 Rozpočet obce Tuřany pro rok 2019
81/18 Obec Tuřany
21.12.2018 31.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu obce Tuřany pro roky 2019-2021
82/18 Obec Tuřany
21.12.2018 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 6/2018 - Obec Tuřany
79/18 Obec Tuřany
05.12.2018 31.12.2023 Návrh Rozpočtu obce Tuřany pro rok 2019
72/18 Obec Tuřany
05.12.2018 31.12.2023 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Tuřany pro roky 2019-2021
73/18 Obec Tuřany
19.11.2018 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 5/2018 - Obec Tuřany
Obec Tuřany
22.10.2018 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 4/2018 - Obec Tuřany
Obec Tuřany
11.09.2018 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 3/2018 - Obec Tuřany
Obec Tuřany
15.08.2018 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 2/2018 - Obec Tuřany
Obec Tuřany
11.04.2018 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 1/2018 - Obec Tuřany
Obec Tuřany
10.01.2018 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 5/2017 - Obec Tuřany
Obec Tuřany
30.11.2017 31.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu obce Tuřany na roky 2018 až 2020
Obec Tuřany
30.11.2017 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 4/2017 - Obec Tuřany
Obec Tuřany
30.11.2017 31.12.2023 Rozpočet obce Tuřany pro rok 2018 - v paragrafech
Obec Tuřany
30.11.2017 31.12.2023 Rozpočet obce Tuřany pro rok 2018 - v položkách
Obec Tuřany
09.11.2017 31.12.2023 Návrh rozpočtu pro rok 2018 - Obec Tuřany (v položkách)
Obec Tuřany
09.11.2017 31.12.2023 Návrh rozpočtu pro rok 2018 - Obec Tuřany (v paragrafech)
Obec Tuřany
11.10.2017 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 3/2017 - Obec Tuřany
Obec Tuřany
03.10.2017 31.12.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 až 2020
Obec Tuřany
04.07.2017 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 2/2017 - Obec Tuřany
Obec Tuřany
02.05.2017 31.12.2023 Rozpočtové opatření č. 1/2017 - Obec Tuřany
Obec Tuřany
28.12.2016 31.12.2023 Schválený rozpočet obce Tuřany pro rok 2017 v paragrafech
Obec Tuřany
28.12.2016 31.12.2023 Schválený rozpočet obce Tuřany pro rok 2017 v položkách
Obec Tuřany

Obecně závazné vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.12.2021 31.12.2023 OZV - Obecně závazná vyhláška č.1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - ZRUŠENO
77/21 Obec Tuřany
15.12.2021 31.12.2023 OZV - Obecně závazná vyhláška č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství - ZRUŠENO
78/21 Obec Tuřany
15.12.2021 31.12.2023 Ceník k OZV č. 1/2021 platný od 1.1.2022 - ZRUŠENO
79/21 Obec Tuřany
21.12.2018 31.12.2023 OZV č. 2/2018 O poplatku za komunální odpad - ZRUŠENO
80/18 Obec Tuřany
11.04.2018 31.12.2023 OZV č. 1/2018 o poplatku za komunální odpad - ZRUŠENO
14/18 Obec Tuřany
01.10.2015 31.12.2023 OZV 02/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tuřany - ZRUŠENO
Obec Tuřany
31.01.2014 31.12.2023 OZV 01/2014 O poplatku za komunální odpad - ZRUŠENO
Obec Tuřany
23.11.2012 31.12.2023 OZV 02/2012 O místních poplatcích - ZRUŠENO
Obec Tuřany
12.03.2012 31.12.2023 Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č.1 2012 - ZRUŠENO
Obec Tuřany
24.07.2006 31.12.2023 Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č.3 2006 - ZRUŠENO
Obec Tuřany
24.07.2006 31.12.2023 Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č.2 2006 - ZRUŠENO
Obec Tuřany
24.07.2006 31.12.2023 Obecně závazná vyhláška obce Tuřany č.1 2006 - ZRUŠENO
Obec Tuřany
01.05.2005 31.12.2023 Obecně závazná vyhláška č.2 2005 - ZRUŠENO
Obec Tuřany

Výroční zprávy

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.02.2023 31.12.2023 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2022
13/23 Obec Tuřany
01.04.2021 31.12.2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany za rok 2020
20/21 Obec Tuřany
29.05.2020 31.12.2023 Zpráva o výsledku přezkoupání hospodaření obce Tuřany za rok 2019
115/20 Obec Tuřany

Záměry, projekty

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.01.2021 03.02.2021 Vyhlášení záměru prodeje pozemku
08/21 Obec Tuřany
11.03.2019 01.04.2019 Vyhlášení záměru pronájmu vodní plochy
15/19 Obec Tuřany

Usnesení

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.10.2020 31.12.2023 Usnesení vlády ČR
187/20 Obec Tuřany
22.10.2020 27.10.2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 21.10.2020
185/20 Obec Tuřany
09.10.2020 31.12.2023 Usnesení vlády ČR
181/20 Obec Tuřany
09.10.2020 31.12.2023 Usnesení vlády ČR
182/20 Obec Tuřany
05.10.2020 31.12.2023 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
179/20 Obec Tuřany
05.10.2020 31.12.2023 Usnesení vlády České republiky - Nouzový stav
180/20 Obec Tuřany
18.09.2020 31.12.2023 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
175/20 Obec Tuřany
18.09.2020 31.12.2023 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
176/20 Obec Tuřany
03.09.2020 18.09.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
167/20 Obec Tuřany
25.08.2020 18.09.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
165/20 Obec Tuřany
25.08.2020 18.09.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
166/20 Obec Tuřany
27.07.2020 03.08.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdrvotnictví
153/20 Obec Tuřany
22.07.2020 03.08.2020 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví
152/20 Obec Tuřany
09.07.2020 03.08.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
146/20 Obec Tuřany
09.07.2020 03.08.2020 Mimořádné opatření Ministrstva zdravotnictví
147/20 Obec Tuřany
09.07.2020 03.08.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
148/20 Obec Tuřany
01.07.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
140/20 Obec Tuřany
01.07.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
141/20 Obec Tuřany
01.07.2020 16.07.2020 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví
142/20 Obec Tuřany
01.07.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
143/20 Obec Tuřany
23.06.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
137/20 Obec Tuřany
23.06.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
138/20 Obec Tuřany
22.06.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
134/20 Obec Tuřany
22.06.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
135/20 Obec Tuřany
18.06.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
130/20 Obec Tuřany
18.06.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
131/20 Obec Tuřany
18.06.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
132/20 Obec Tuřany
18.06.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
133/20 Obec Tuřany
16.06.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
127/20 Obec Tuřany
16.06.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
128/20 Obec Tuřany
15.06.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
125/20 Obec Tuřany
15.06.2020 16.07.2020 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví
126/20 Obec Tuřany
11.06.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
124/20 Obec Tuřany
08.06.2020 16.07.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
121/20 Obec Tuřany
08.06.2020 16.07.2020 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví
122/20 Obec Tuřany
27.05.2020 11.06.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
107/20 Obec Tuřany
27.05.2020 11.06.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
108/20 Obec Tuřany
27.05.2020 11.06.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
109/20 Obec Tuřany
27.05.2020 11.06.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
110/20 Obec Tuřany
27.05.2020 11.06.2020 Ochranné opatření
111/20 Obec Tuřany
27.05.2020 18.09.2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
Obec Tuřany
27.05.2020 11.06.2020 Ochranné opatření ministerstva zdravotnictví
113/20 Obec Tuřany
27.05.2020 11.06.2020 Optaření obecné povahy
114/20 Obec Tuřany
21.05.2020 11.06.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
101/20 Obec Tuřany
21.05.2020 11.06.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
102/20 Obec Tuřany
21.05.2020 11.06.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
103/20 Obec Tuřany
21.05.2020 11.06.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
104/20 Obec Tuřany
21.05.2020 11.06.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
105/20 Obec Tuřany
19.05.2020 11.06.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
100/20 Obec Tuřany
18.05.2020 11.06.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
94/20 Obec Tuřany
18.05.2020 11.06.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
95/20 Obec Tuřany
18.05.2020 11.06.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
96/20 Obec Tuřany
18.05.2020 11.06.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
97/20 Obec Tuřany
18.05.2020 11.06.2020 mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
98/20 Obec Tuřany
18.05.2020 11.06.2020 Ochranné opatření ministerstva zdravotnictví
99/20 Obec Tuřany
13.05.2020 11.06.2020 Usnesení vlády České republiky č. 236
89/20 Obec Tuřany
13.05.2020 19.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
90/20 Obec Tuřany
12.05.2020 11.06.2020 Usnesení vlády České republiky č. 235
88/20 Obec Tuřany
05.05.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
85/20 Obec Tuřany
05.05.2020 27.05.2020 Usnesení vlády České republiky č. 225-227
86/20 Obec Tuřany
04.05.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstve zdravotnictví
81/20 Obec Tuřany
04.05.2020 05.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
82/20 Obec Tuřany
04.05.2020 27.05.2020 Usnesení vlády České republiky č. 218-222
83/20 Obec Tuřany
04.05.2020 27.05.2020 Usnesení vlády Ceské republiky č. 223-224
84/20 Obec Tuřany
28.04.2020 27.05.2020 Nařízení vlády č. 212, Usnesení vlády Čské republiky o zrušení krizového opatření
80/20 Obec Tuřany
27.04.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
78/20 Obec Tuřany
27.04.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
79/20 Obec Tuřany
24.04.2020 27.05.2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 193-198
76/20 Obec Tuřany
20.04.2020 27.05.2020 Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření č. 178-179
71/20 Obec Tuřany
20.04.2020 27.04.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
72/20 Obec Tuřany
20.04.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
73/20 Obec Tuřany
20.04.2020 27.04.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
74/20 Obec Tuřany
16.04.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
64/20 Obec Tuřany
16.04.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
65/20 Obec Tuřany
16.04.2020 20.04.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
66/20 Obec Tuřany
16.04.2020 20.04.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
67/20 Obec Tuřany
16.04.2020 27.04.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
68/20 Obec Tuřany
16.04.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
69/20 Obec Tuřany
16.04.2020 20.04.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
70/20 Obec Tuřany
15.04.2020 27.05.2020 Ukončení platnosti části mimořádného opatření
61/20 Obec Tuřany
15.04.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
62/20 Obec Tuřany
15.04.2020 27.05.2020 Nařízení a usnesení vlády České republiky č. 172-174
63/20 Obec Tuřany
14.04.2020 30.04.2020 Usnesení Poslanecké sněmovny ze 43. schůze ze dne 7. 4 . 2020
51/20 Obec Tuřany
14.04.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
52/20 Obec Tuřany
14.04.2020 20.04.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
53/20 Obec Tuřany
14.04.2020 16.04.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
54/20 Obec Tuřany
14.04.2020 20.04.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
55/20 Obec Tuřany
14.04.2020 04.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
56/20 Obec Tuřany
14.04.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
57/20 Obec Tuřany
14.04.2020 27.05.2020 Nařízení vlády České republiky č. 154-155
58/20 Obec Tuřany
14.04.2020 27.05.2020 Usnesení vlády České republiky č. 156-158
59/20 Obec Tuřany
14.04.2020 27.05.2020 Úprava zákonů České republiky č. 159-161
60/20 Obec Tuřany
07.04.2020 27.05.2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 150-153
45/20 Obec Tuřany
07.04.2020 27.05.2020 Zrušení mimořádného opatření č.j. MZDR 5503/2020-12/PRO
46/20 Obec Tuřany
07.04.2020 27.05.2020 Ukončení mimořádného opatření č. MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN
47/20 Obec Tuřany
07.04.2020 27.04.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
48/20 Obec Tuřany
07.04.2020 20.04.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
49/20 Obec Tuřany
07.04.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
50/20 Obec Tuřany
02.04.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
40/20 Obec Tuřany
02.04.2020 27.05.2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 144-145
41/20 Obec Tuřany
02.04.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
42/20 Obec Tuřany
01.04.2020 27.05.2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 143
39/20 Obec Tuřany
31.03.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
35/20 Obec Tuřany
31.03.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
36/20 Obec Tuřany
31.03.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
37/20 Obec Tuřany
31.03.2020 27.05.2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 140-142
38/20 Obec Tuřany
30.03.2020 27.05.2020 Úprava zákonů České republiky č. 133-137
31/20 Obec Tuřany
30.03.2020 16.04.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
32/20 Obec Tuřany
30.03.2020 16.04.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
33/20 Obec Tuřany
30.03.2020 27.05.2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví
34/20 Obec Tuřany
27.03.2020 27.05.2020 Usnesní vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 130 - 132
30/20 Obec Tuřany
Telefon: +420 355 335 476
E-mail: info@obec-turany.cz
Adresa: Tuřany 7, 350 02 Cheb

Úřední hodiny:
PO 8.00 - 17.00
ST 8.00 - 17.00

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.