Tuřany 7,
350 02 Cheb

+420 355 335 476
ou.turany@tiscali.cz

Územní plán Tuřany

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Územní plán Tuřany byl dne 26. 3. 2019 vydán Zastupitelstvem obce Tuřany usnesením č. 42/2019 a nabyl účinnosti dne 10.04.2019

Územní plán Tuřany byl splufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 

mmr cr rgb

 


Vyvěšeno: 10.04.2019

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Tuřany

Telefon: +420 355 335 476
E-mail: ou.turany@tiscali.cz
Adresa: Tuřany 7, 350 02 Cheb

Úřední hodiny:
PO 8.00 - 17.00
ST 8.00 - 17.00