Tuřany 7,
350 02 Cheb

+420 355 335 476
info@obec-turany.cz

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.01.2024 18.01.2024 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 17.1.2024
6/24 Obec Tuřany
05.01.2024 18.01.2024 Program 36. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje, které se koná 15.01.2024
5/24 Obec Tuřany
05.12.2023 24.01.2024 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Aktualizace plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje na období 2016 – 2025 s výhledem do roku 2035
99/23 Obec Tuřany
04.12.2023 31.12.2023 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 13.12.2023
97/23 Obec Tuřany
29.11.2023 31.12.2023 Program 35. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje, které se koná 11.12.2023
93/23 Obec Tuřany
29.11.2023 24.01.2024 .Informace - Obecní úřad Tuřany uzavřen od 18.12.2023 do 2.1.2024
95/23 Obec Tuřany
20.11.2023 31.12.2023 Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 30.11.2023
91/23 Obec Tuřany
09.11.2023 31.12.2023 Veřejná Vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
83/23 Obec Tuřany
03.11.2023 31.12.2023 KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci)
77/23 Obec Tuřany
31.10.2023 31.12.2023 Pozvánka Karlovarský kraj - veřejné projednání návrhu koncepce - Regionální surovinová politika KK
76/23 Obec Tuřany
20.10.2023 31.12.2023 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 31.10.2023
75/23 Obec Tuřany
11.10.2023 31.12.2023 Program 33. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje, které se koná 23.10.2023
70/23 Obec Tuřany
25.09.2023 31.12.2023 Veřejná Vyhláška - OOP - Pohotovostní plán pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného
67/23 Obec Tuřany
06.09.2023 31.12.2023 Informace k nejakosti pitné vody v obci Tuřany
66/23 Obec Tuřany
04.09.2023 31.12.2023 Program 32. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje, které se koná 11.09.2023
65/23 Obec Tuřany
07.08.2023 31.12.2023 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - rozhodnutí o ukončení zákazu + stanovené podmínky k užívání vody
61/23 Obec Tuřany
31.07.2023 31.12.2023 Rozhodnutí Hejtmana Karlovarského kraje - o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
60/23 Obec Tuřany
24.07.2023 31.12.2023 Veřejná Vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
59/23 Obec Tuřany
14.07.2023 31.12.2023 Program 31. zasedání Zastupitelstva KV kraje
56/23 Obec Tuřany
14.07.2023 31.12.2023 VV - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
57/23 Obec Tuřany
14.07.2023 31.12.2023 Krajská hygienická stanice
58/23 Obec Tuřany
12.07.2023 31.07.2023 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
54/23 Obec Tuřany
03.07.2023 31.12.2023 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
53/23 Obec Tuřany
19.06.2023 28.06.2023 Pozvánka na 13. zasedání ZOT obce Tuřany dne 27.06.2023
48/23 Obec Tuřany
07.06.2023 20.06.2023 Program 30. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 19.06.2023
45/23 Obec Tuřany
31.05.2023 19.06.2023 VV - Rozhodnutí: pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře
44/23 Obec Tuřany
23.05.2023 01.06.2023 Pozvánka na 12. zasedání ZOT obce Tuřany dne 31.05.2023
43/23 Obec Tuřany
17.05.2023 24.07.2023 Oznámení - zahájení řízení o schválení kanalizačního řádu
41/23 Obec Tuřany
15.05.2023 31.12.2023 Záměr pachtu obecního pozemku p.č. 21/1
37/23 Obec Tuřany
04.05.2023 31.12.2023 Záměr prodeje dřeva, vytěženého z obecního pozemku p. p. č. 394/2
32/23 Obec Tuřany
04.05.2023 23.05.2023 Záměr na provedení opravy obecního bytu č. 203 a podání cenové nabídky
33/23 Obec Tuřany
04.05.2023 16.05.2023 Program 29. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 15.05.2023
34/23 Obec Tuřany
02.05.2023 11.05.2023 Pozvánka na 11. zasedání ZOT obce Tuřany dne 10.05.2023
32/23 Obec Tuřany
25.04.2023 26.05.2023 VV- Daň z nemovitých věcí 2023
31/23 Obec Tuřany
20.04.2023 01.05.2023 Pozvánka na 10. zasedání ZOT obce Tuřany dne 28.04.2023
30/23 Obec Tuřany
12.04.2023 25.04.2023 Program 28. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 24.04.2022
28/23 Obec Tuřany
12.04.2023 11.05.2023 Záměr o pachtu nemovité věci
29/23 Obec Tuřany
28.03.2023 06.04.2023 Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 05.04.2023
25/23 Obec Tuřany
14.03.2023 28.03.2023 Program 27. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 27.03.2023
21/23 Obec Tuřany
09.03.2023 20.03.2023 Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 17.03.2023
20/23 Obec Tuřany
08.03.2023 06.04.2023 Záměr pronájmu obecního bytu č. 203
19/23 Obec Tuřany
06.03.2023 08.05.2023 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - vodárna v obci Tuřany část Návrší
17/23 Obec Tuřany
02.03.2023 13.03.2023 Pozvánka na 7. zasedání ZOT obce Tuřany dne 10.03.2022
15/23 Obec Tuřany
14.02.2023 28.02.2023 Program 26. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 27.02.2023
10/23 Obec Tuřany
14.02.2023 23.02.2023 Pozvánka na 6. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 22.02.2023
11/23 Obec Tuřany
06.02.2023 24.02.2023 Záměr o výpůjčce k bezplatnému užívání nemovité věci
9/23 Obec Tuřany
17.01.2023 31.01.2023 Program 25. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 30.01.2023
6/23 Obec Tuřany
16.01.2023 26.01.2023 Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 25.01.2023
3/23 Obec Tuřany
23.12.2022 31.12.2023 Krajský úřad Karlovarského kraje - Posuzování vlivu na životní prostředí
83/22 Obec Tuřany
20.12.2022 31.01.2023 Krajský úřad Karlovarského kraje - zvláštní způsoby hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
78/22 Obec Tuřany
14.12.2022 03.03.2023 Nařízení státní veterinární správy - ptačí chřipka
76/22 Obec Tuřany
12.12.2022 21.12.2022 Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 20.12.2022
74/22 Obec Tuřany
12.12.2022 21.12.2022 Pozvánka na první zasedání OVK konaného dne 20.12.2022
75/22 Obec Tuřany
02.12.2022 31.12.2023 VV - Rozhodnutí: pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře
69/22 Obec Tuřany
29.11.2022 13.12.2022 Program 24. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 12.12.2022
65/22 Obec Tuřany
23.11.2022 31.12.2023 Městský úřad Cheb - Veřejná vyhláška OOP (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích)
63/22 Obec Tuřany
21.11.2022 29.11.2022 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 28.11.2022
62/22 Obec Tuřany
09.11.2022 15.11.2022 Program 23. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 14.11.2022
55/22 Obec Tuřany
09.11.2022 31.12.2023 Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
56/22 Obec Tuřany
09.11.2022 31.12.2023 Městský úřad Cheb - oznámení o zahájení řízení
57/22 Obec Tuřany
09.11.2022 31.12.2023 Krajský úřad Karlovarského kraje - Posuzování vlivu na životní prostředí
58/22 Obec Tuřany
26.10.2022 03.11.2022 Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 02.11.2022
54/22 Obec Tuřany
20.10.2022 02.11.2022 Program 22. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 31.10.2022 od 9:00
52/22 Obec Tuřany
13.10.2022 31.12.2023 ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění porostů
51/22 Obec Tuřany
10.10.2022 21.10.2022 Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Tuřany dne 19.10.2022
50/22 Obec Tuřany
06.10.2022 31.12.2023 Opatření obecné povahy - nelegální sekundární migrace
48/22 Obec Tuřany
14.09.2022 31.12.2023 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - vodárna a zemědělské stavby
46/22 Obec Tuřany
31.08.2022 13.09.2022 Program 21. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 12.09.2022
42/22 Obec Tuřany
22.08.2022 01.09.2022 Pozvánka na 29. zasedání ZOT obce Tuřany dne 31.08.2022
41/22 Obec Tuřany
02.08.2022 31.08.2022 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpeční vzniku požáru
37/22 Obec Tuřany
27.07.2022 02.08.2022 Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru + nařízení Karlovarského kraje
36/22 Obec Tuřany
23.06.2022 10.07.2022 Záměr pronájmu obecního bytu č. 5
31/22 Obec Tuřany
22.06.2022 11.07.2022 VV- Rozhodnutí pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře
30/22 Obec Tuřany
10.06.2022 30.06.2022 Vyhlášení záměru pachtu parcely
27/22 Obec Tuřany
30.05.2022 17.06.2022 VV-Oznámení o zahájení řízení
24/22 Obec Tuřany
23.05.2022 31.05.2022 Pozvánka na 19. zasedání zastupitelstva KV kraje
23/22 Obec Tuřany
18.05.2022 05.06.2022 VV- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20/22 Obec Tuřany
16.05.2022 26.05.2022 Pozvánka na 27. zasedání ZOT obce Tuřany dne 25.05.2022
19/22 Obec Tuřany
27.04.2022 19.06.2022 Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže - vodárna
15/22 Obec Tuřany
27.04.2022 27.05.2022 VV- Daň z nemovitých věcí 2022 + leták
16/22 Obec Tuřany
04.04.2022 12.04.2022 Program 17. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 11.04.2022
17/22 Obec Tuřany
22.03.2022 29.03.2022 Program 16. zasedání Zastupitelstva KV kraje konaného dne 28.03.2022
9/22 Obec Tuřany
22.03.2022 31.03.2022 Záměr pronájmu části nemovitosti č.p. 3 v obci Dolní Žandov
10/22 Obec Tuřany
31.01.2022 15.02.2022 VV- Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje v období 2018-2022
3/22 Obec Tuřany
31.01.2022 15.02.2022 VV - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
4/22 Obec Tuřany
01.12.2021 17.12.2021 VV- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
71/21 Obec Tuřany
01.11.2021 09.11.2021 Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce Tuřany konaného dne 08.11.2021
61/21 Obec Tuřany
21.09.2021 31.12.2023 VV - opatření obecné povahy MZE-49892/2021-16212
53/21 Obec Tuřany
22.07.2021 06.08.2021 EIA - návrh koncepce " Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027"
40/21 Obec Tuřany
28.06.2021 15.07.2021 VV- Oznámení o pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře Ing. Luhana
39/21 Obec Tuřany
24.05.2021 04.06.2021 ČEZ - Informace o odečtech elektroměrů
32/21 Obec Tuřany
20.05.2021 04.06.2021 VV- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
31/21 Obec Tuřany
11.05.2021 31.05.2021 Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027
27/21 Obec Tuřany
03.05.2021 04.06.2021 VV- Opatření obecné povahy- ochranné pásmo vodního zdroje Nebanice-Jesenice, Nebanice I a II
25/21 Obec Tuřany
26.04.2021 27.05.2021 VV- Daň z nemovitých věci za rok 2021
24/21 Obec Tuřany
31.03.2021 15.04.2021 VV- o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Obec Tuřany
01.03.2021 19.03.2021 Plánovaná odstávka elektrické energie v obci Tuřany (místní část Tuřany) dne 18.3.2021
Obec Tuřany
01.03.2021 19.03.2021 VV- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
13/21 Obec Tuřany
09.12.2020 25.12.2020 VV- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
203/20 Obec Tuřany
08.12.2020 17.12.2020 Pozvánka na 18. zasedání ZOT obce Tuřany dne 16.12.2020
200/20 Obec Tuřany
20.11.2020 27.11.2020 Pozvánka na pokračování zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 26.11.2020 + Program
191/20 Obec Tuřany
20.11.2020 01.12.2020 Pozvánka na 17. zasedání ZOT konaného dne 30.11.2020
192/20 Obec Tuřany
18.09.2020 03.10.2020 Informace pro voliče - Volby 2020
Obec Tuřany
17.09.2020 03.10.2020 Oznámení o volbách
174/20 Obec Tuřany
03.09.2020 31.12.2023 Seznam zemí s nízkým rizikem rizikem nákazy COVID-19
168/20 Obec Tuřany
24.08.2020 08.09.2020 VV- Oznámení o pořízení úplné aktualizaci územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Cheb
162/20 Obec Tuřany
24.08.2020 31.12.2023 Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví
163/20 Obec Tuřany
14.08.2020 27.08.2020 Pozvánka na 15. zasedání ZOT dne 26.8.2020
158/20 Obec Tuřany
30.07.2020 31.08.2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
154/20 Obec Tuřany
22.07.2020 03.08.2020 Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy Covid-19
151/20 Obec Tuřany
13.07.2020 27.07.2020 Vyhlášení záměru pachtu vodní plochy
149/20 Obec Tuřany
13.07.2020 03.08.2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví-seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19
150/20 Obec Tuřany
01.07.2020 17.07.2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
139/20 Obec Tuřany
16.06.2020 25.06.2020 Pozvánka na 14. zasedání ZOT dne 24. 6. 2020
129/20 Obec Tuřany
08.06.2020 16.06.2020 Program 23. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 15. 6. 2020
118/20 Obec Tuřany
08.06.2020 23.06.2020 Zápis z 13. zasedání ZOT konaného dne 26. 5. 2020
123/20 Obec Tuřany
18.05.2020 03.06.2020 Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 26.5.2020 v 17 hod
91/20 Obec Tuřany
18.05.2020 02.06.2020 Program 22. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje 25. 05. 2020
92/20 Obec Tuřany
18.05.2020 11.06.2020 Oznámení o termínech provádění pravidelných odečtů elektrické energie ČEZ
93/20 Obec Tuřany
27.04.2020 27.05.2020 Veřejná vyhláška FÚ- daň z nemovitosti
77/60 Obec Tuřany
22.04.2020 11.05.2020 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
75/20 Obec Tuřany
06.04.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
43/20 Obec Tuřany
16.03.2020 22.04.2020 Tisková zpráva - MPSV představilo balíček návrhů na pomoc rodinám
19/20 Obec Tuřany
13.03.2020 24.04.2020 Usnesení vlády České republiky č. 199 o přijetí krizového opatření
16/20 Obec Tuřany
10.03.2020 13.03.2020 Mimořádné opatření COVID-19
11/20 Obec Tuřany
10.03.2020 22.04.2020 Mimořádné opatření COVID-19
12_20 Obec Tuřany
31.01.2020 17.02.2020 Agentuta ochrany přírody s krajiny ČR - veřejná vyhláška
04/2020 Obec Tuřany
17.01.2020 03.02.2020 Městský úřad Cheb - veřejná vyhláška
Obec Tuřany
11.12.2019 11.01.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
73/2019 Obec Tuřany
10.12.2019 19.12.2019 Pozvánka na 11.zasedání ZOT dne 18.12.2019
72/2019 Obec Tuřany
02.10.2019 17.10.2019 Oznámení o možnosti seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí a vyjádřit se k nim
64/19 Obec Tuřany
02.09.2019 31.12.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
60/2019 Obec Tuřany
05.08.2019 21.08.2019 MÚ Cheb - Oznámení o pokračování správního řízení - Veřejná vyhláška
58/19 Obec Tuřany
29.07.2019 15.08.2019 MÚ Cheb - veřejná vyhláška
55/19 Obec Tuřany
29.07.2019 15.08.2019 MÚ Cheb - opatření obecné povahy
56/19 Obec Tuřany
27.06.2019 15.07.2019 MÚ Cheb - VV-Opatření obecné povahy k povolení odlovu mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického....
48/19 Obec Tuřany
25.06.2019 12.07.2019 MÚ Cheb - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
46/19 Obec Tuřany
03.06.2019 19.06.2019 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
37/19 Obec Tuřany
23.05.2019 17.06.2019 ČEZ - OZNÁMENÍ o termínech provádění pravidelých odečtů
36/19 Obec Tuřany
21.05.2019 04.06.2019 MÚ Cheb - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy
35/19 Obec Tuřany
09.05.2019 27.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb
34/19 Obec Tuřany
24.04.2019 28.05.2019 Finanční úřad - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí - 2019
30/19 Obec Tuřany
26.03.2019 15.04.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TUŘANY
19/19 Obec Tuřany
25.03.2019 31.12.2023 MÚ Cheb - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
20/19 Obec Tuřany
14.01.2019 30.01.2019 MÚ Cheb - Veřejná Vyhláška opatření obecné povahy
04/19 Obec Tuřany
20.12.2018 07.01.2019 OZNÁMENÍ - DOVOLENÁ OÚ TUŘANY
78/18 Obec Tuřany
13.12.2018 29.12.2018 AOPKČR - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1
76/18 Obec Tuřany
12.12.2018 21.12.2018 Pozvánka na 3. jednání zastupitelstva obce Tuřany
74/18 Obec Tuřany
Telefon: +420 355 335 476
E-mail: info@obec-turany.cz
Adresa: Tuřany 7, 350 02 Cheb

Úřední hodiny:
PO 8.00 - 17.00
ST 8.00 - 17.00

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.