Tuřany 7,
350 02 Cheb

+420 355 335 476
ou.turany@tiscali.cz

Povinné informace dle ISVS

 1. Oficiální název 
  Obec Tuřany

 2. Důvod a způsob založení
  Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony..

 3. Organizační struktura - kontakt na obecní úřad
      -  Zastupitelstvo

 4. Kontaktní spojení   
  4.1 Kontaktní poštovní adresa:
       Obecní úřad Tuřany, Tuřany 7,  350 02 Cheb

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
         Obecní úřad Tuřany, Tuřany 7,  350 02 Cheb (odkaz na mapu)

  4.3 Úřední hodiny:
        pondělí   8.00 - 17.00 hodin
        středa     8.00 - 17.00 hodin

  4.4. Telefonní čísla
         pevná linka - úřad  +420 355 335 476

  4.5 Čísla faxu

  4.6 Adresa internetové stránky
       oficiální http://www.obec-turany.cz/   

  4.7 Adresa e-podatelny

  4.8 Další elektronické adresy
        oficiální Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 5. Bankovní spojení

  ČSOB, a.s. Cheb
  Číslo účtu: 214657999 / 0300
  Číslo účtu na místní poplatky: 268771754/0300

 6. IČO
  00572811 

 7. DIČ:

 8. Dokumenty 
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů 
  Usnesení zastupitelstva
  Územní plán
  Obecně závazné vyhlášky

  8.2 Rozpočet

  8.3 Poskytnuté informace

 9. Žádosti o informace

 10. Příjem žádostí a dalších podání (doc)

 11. Opravné prostředky (doc)  

 12. Formuláře

 13. Návody pro řešení životních situací
  Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).

 14. Předpisy
  14.1 Nejdůležitější předpisy
  Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na internetových stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
  14.2 Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací (pdf)
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
         - nebyla dosud vydána

 16. Licenční smlouvy -
  16.1 Vzory licenčních smluv
         - obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy
  16.2 Výhradní licence
        - obec nemá uzavřeny žádné výhradní licenční smlouvy
   
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
  17.1 Rozsudky
  17.2 Výdaje na soudy

 18. Informace o zpracování osobních údajů
  Zpracovávané osobní údaje se řídí § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 19. Rejstříky
Telefon: +420 355 335 476
E-mail: ou.turany@tiscali.cz
Adresa: Tuřany 7, 350 02 Cheb

Úřední hodiny:
PO 8.00 - 17.00
ST 8.00 - 17.00